BİZİ OKUMAK KURTARIR – YILMAZ ULUSOY

Bizi Okumak Kurtarır


  • 01.09.2016
  • Okur – yazar olmak… Bu iki sözcük, bir arada dilimize fazlasıyla yerleşmiş ve kullanılır olmuşsa da gerçekten okur ve yazar mıyız!?. Hiçbirinizin bu soruya kolaylıkla “Evet” diyemeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Oysa ünlü İngiliz şairi Lord Byron’ın “Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir” sözlerindeki gibi, bizleri düşünen, sorgulayan, çalışan ve üreten yapan yol okumaktan geçer. Yolun sonu da bilim, iyi ahlak ve insan olmaktır. Okumak insan için en kolay ve etkili öğrenme yoludur. İlkokul sıralarında başlayan eğitim süreci, tüm yaşam boyu devam eder. Üniversite bitirilip son nokta konsa da, kişinin kendini eğitmesi, dünyayı ve yaşamını gözlemlemesi, karşısına çıkan değişimlere ayak uydurması, tecrübelerden ders alarak kendini geliştirmesi de, yaşam okulunun adı konmamış sınıflarıdır. Eğitimin en zoru olan bu “Yaşam Okulu’nda başarı, zorlukları yenme ve engelleri aşma gücü kitap sayfalarından bizlere göz kırpar. Yalnızca başarı ve güç değil kendini tanımanın, doğru yolda yürümenin sırları da kitap sayfalarında gizlidir. İnsan hangi organını özel olarak çalıştırırsa, o organı daha çok gelişir. Örneğin, basketbol oynayanın boyu uzar, atletlerin bacak ve kol kasları güçlüdür. Kitap okuma alışkanlığı edinenin de beyni, düşünme becerisi gelişir. Okumayan insan fikir jimnastiği yapmaktan yoksundur.  Okuyan insan ne denli uyanık ve farkındalık  düzeyi yüksekse, okumayanın düşünceleri ve ifadeleri, bakışları kadar donuktur. Okuduğumuz bir kitap bize önce yazarın düşüncelerini ve teşhislerini yansıtır. O düşünceler üzerine yeniden düşünmek, başkaları ile tartışmak, onları kabul ya da reddetmek beyni düşündürür, yorar ama bir o kadar da geliştirir. Okuma alışkanlığı pek kolay elde edilmez. Bunun için öncelikle sebat ve kararlılık gerekir. Günlük yaşamda ise televizyon izlemek, sanal ortamlarda oyun oynamak, sohbet etmek, filmler izlemek varken okumayı bir kenara atmak çok kolay ve çekici bir yoldur. Voltaire, “Okumayı öğrenmek, sanatların en gücüdür,” der. Okuma alışkanlığı elde etmek için gerçekten kişinin kendini sıkı bir kontrol altına alması, günlük okuma programları yapması gerekir. Okumak insanı manen besler, bilgi ile güçlendirir. Hayatın zorluklarına karşı uyarır, eğitir. Bilgi çağında yaşıyoruz; bilgi artı düşünme ve yenilikleri çalışıp üreterek yaşama geçirmek başarıyı getirir. İngiliz bilimci ve devlet adamı Bacon, “Bilgi güçtür,” demiştir. Ekonomide, bilimde, sanatta, sporda, sosyal yaşamın her dalında, politikada ve ülke yönetiminde güçlü ve ileri ülkelerde, okuma oranlarının çok yüksek olduğunu görürüz. Okuduğumuz  bir kitap “tarih” üzerine ise günümüze ışık tutmalı, etik görüşlere yer veren bir metin ise davranışlarımızı düzeltmemize yardımcı olmalıdır. Okuduğumuz kitapları, edindiğimiz bilgileri hayata uyarlamalıyız. Kültürümüz, ruhumuz ve kişiliğimiz ancak böyle gelişir ve yükselir. Okumak kadar okutmanın da önemini ve yararlarını unutmayalım. Kitap, her vesile ile verilebilecek en güzel hediyedir. Örneğin yılbaşı gibi, doğum günü kutlaması gibi özel günlerde kitap hediye etmeyi yaygınlaştırmalıyız. Sözlü ve yazılı basında, televizyonlarda, sanal ortamlarda okumanın önemi sürekli olarak vurgulanmalıdır. Gazete ve dergilerden ayrı olarak kitap bilgileri daha kalıcıdır ve her an baş vurulacak kaynak niteliği taşır. Öğrettikleri kadar, kitap bize yaşamı tanıtır ve sevdirir. Kelime hazinemizi zenginleştirir, konuşma yeteneğimizi geliştirir. Bunların sonucunda da, insan ilişkileri daha gelişir ve sosyal karakter kazanılır. Daha zengin kelime dağarcığı, daha geniş düşünme yeteneği sağlar ve ufkumuzu açar. Hayal gücümüzü yükselttiği kadar, karar verme yeteneğimizi de geliştirir. Okumak başarının ilk adımıdır. Doğru düşünmek, doğru plan yapmak  ve doğru çalışmanın da anahtarıdır. UNESCO’nun “okur-yazarlık tanımı, “Değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma yeteneği,” şeklindedir. Okur yazarlık, okuma ile kazanılan bilgi ve beceriyi yaşamda etkin olarak uygulamakla hak edilir. Okur yazarlık bireyin yaşamında gözle görülür bir değişim yaratır. Bu değişim olumlu olmakla birlikte, toplumumuz “Okur Yazar’a genel anlamda hak ettiği saygıyı yansıtamıyor. Bir çok nedeni olabilir ama beni özellikle iki tanesi çok üzüyor ve endişelendiriyor: Zenginlik, güzellik, ün ve benzeri niteliklere sahip olan kişilere okuyan kişilere oranla daha fazla  hayranlık duyuluyor. Bir diğeri de, yaşamda karşılaşılacak güçlükleri aşmada bilginin getirdiği etik değerler yerine kurnazlık tercih ediliyor. Her zaman hatırlamamızda yarar var; yüce dinimizin ilk emri “OKU” olarak indirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederken kütüphanesini yanında taşımıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaş günlerinde bile vakit buldukça çadırında kitap okumuştur. Teknolojinin böylesine baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde boş boş oturarak, donuk gözlerle dünyayı izlemek bize yakışmaz. Okumayı yaygınlaştırırken, okur yazar sayısında da dünya ülkeleriyle yarışacak bir düzeye erişmeye çaba harcayalım. Ancak  böylece çocuklarımıza ve torunlarımıza zengin bir bilgi ve kültür birlikteliği ile daha uygar bir gelecek bırakabiliriz.

  • Kaynakça: https://www.yilmazulusoy.com/tr/makaleler/bizi-okumak-kurtarir

Kitap Seçiminin İncelikleri

Hepimiz çocuklar kitap okusun istiyoruz. Kıpır kıpır teknoloji ile erken yaşta tanışan çocuklarımıza hareketsizce duran kitapları sevdirmek eskisi kadar kolay değil.Birçok değişik oyun, oyuncak, teknolojik alet arasından sıyrılarak bir çocuğun ilgisini çekebilecek bir kitabı seçmek ne kadar da güç değil mi ?

Aslında uzun uzun düşünmeye gerek yok. Zira en doğrusunu yine çocuklar biliyor. Kitapla dolu bir odada, kitapları ellerine alıp inceleyen bir çocuk genellikle en isabetli seçimi yapıp bir tanesinin içine dalıveriyor. Bu seçimlerin isabetlilik oranı da yaş küçüldükçe artıyor. Ama biz yine de okumayı, kitapları çocuklarına sevdirmek isteyen anne-babalara birkaç ipucu vererek yardımcı olalım:

• Okumak ve çocuklara okuyan modeller olarak gözükmek onlarda “heves” uyandırabilir. Ama dikkat! Okuma işi ona ayırdığınız zamanı kısıtlıyor ve kitap aranızda bir engel oluşturuyor ise tam tersi bir etki yapabilir.

• Evde televizyon, bilgisayar ile vakit geçirmeyi çocuğun yatma saatinden sonra tercih etmek, çocukla birlikteyken ortaklaşa kitap okuma zamanları planlamak da kitap okuma hevesi oluşturmada etkili olacaktır.

• Kitap seçmek için kitap almaya birlikte gitmeye, kitap seçiminde çocuğun da isteklerini göz önünde tutmaya dikkat etmeliyiz. Kitap seçerken çocuğa kitapları incelemek için fırsat tanınması, sabırlı davranılması önemlidir.

• Kitabın yazarının ve resimleyenin daha önceki çalışmalarının biliniyor olması, seçim yaparken daha rahat olmayı sağlayacaktır. Kitabın saygın bir yayınevi tarafından yayınlanıyor olması da güvenilirliğini arttıracaktır.

• İyi seçilmiş bir kitabın, çocuğun ilgi alanında uzun süre kalacağı düşünülürse, kitabın malzeme kalitesi, kolay yıpranmaması özellikle yaş küçüldükçe önem kazanır.

• İyi resimlenmiş ama kötü yazılmış kitaplar bizi tuzağa düşürebilir. Çocuğunuza alacağınız kitapları mutlaka okuyun. Sadece kapak ve resimler yanıltıcı olabilir.

• Okumayı yeni öğrenen çocuklara küçük yazılı ve okuyabileceğinden uzun kitaplar almak yerine büyük ve okunaklı yazılmış, kolayca bitirebileceği kitaplar seçmek gerekir.

• Çocuklara kitap okurken mimiklerinizi, ses tonunuzu tıpkı bir tiyatrocu gibi kullanmaya gayret ederseniz, onu, kitabın davet ettiği hayal dünyasına kolayca sokabilirsiniz. Ayrıca çocuğunuzda bir an önce kendi kendine okuma isteği uyandırırsınız.

• Çocuklar için yazılmış hikaye, öykü ve masallarda Türk dili iyi kullanılmış olmalı, hikaye kolayca akmalıdır.

• Mümkünse sıradışı, çocuğu kalıpların dışına taşıyacak ve zihninde yeni keşifler açacak hikayeler seçilirse çocuğun hayata bakış yelpazesi genişleyecektir.

• Hayal dünyasının sınırları yoktur ama hayatın sınırları vardır. Çocuğun kitapla birlikte “gerçek olmayan”a uçması ve sonrasında güvenli gerçeğe dönmesi, üretici potansiyelini ve hayata kattığı yenilikleri arttıracaktır.

• “İyi”yi göstermenin yanı sıra “kötü”den de kaçınmayan, “öğretici,ders verici” olma dozunun kaçırılmadığı hikayeler çocuğa kendi doğrularını seçme hakkı tanıyacaktır.

• Kitap bir kültür taşıyıcısıdır, geçmişi tanıtır, yeniyi sezdirir, yeni ufuklar açarsa değerlidir.

• Başka kültürlerde ortaya çıkmış değerli çocuk kitapları, çocuğa evrensel bir bakış açısı kazandırması, farklı kültür değerlerini tanıtması açısından yararlı olabilir. Ancak bu tür kitaplarda “iyi çeviri” yapılmış olması son derece önemlidir.

• Kitapların nasıl kaleme alındığı kadar nasıl resimlendirildiği de çok önemlidir. Çocuklar kelimelerden önce resimleri okumayı öğrenirler. ’Nitelikli’ bir şekilde kaleme alınmış bir kitap özenle resimlenmemişse hak ettiği ilgiyi göremeyebilir.

• Resimlemede önemli olan yazıdaki duygunun görsel olarak canlandırılmasıdır. Bu nedenle resimlerin bazen rengarenk olması, bazen birkaç renginin vurgulanması, bazen de siyah beyaz olması mümkün olabilir.

• Resimler, baktıkça yeni bir şeylerin keşfedildiği ayrıntılar ile dolu olursa kitap çocuğun ilgi alanında daha uzun süre kalacak ve zevk alma oranı yükselecektir.

• Anlatılanla resim iyi eşleşmiş olursa kitap bütünü ile sevilecek ve kalıcı bir yapıt olacaktır. Çok yalın ve sade bir anlatımla, temel bir duyguyu işleyen bir yazının karmaşık, bol renkli, ayrıntılı resimlenmiş olması bütünlüğü bozabilir.

• ‘Nitelikli’ bir şekilde kaleme alınmış ve resimlenmiş olsa bile kitap, sayfa düzeni, grafik tasarımı ve kullanılan malzeme açısından özenli değilse hak ettiği ilgiyi görmeyebilir.

• Kitap mutlaka çocuğun okuması ya da bilgi edinmesi için değildir. Kitap eğlenmek için, keyifli zamanlar geçirmek için de okunabilir. Özellikle küçük çocuklar için içeriğin eğlenceli olması önemlidir. Mutlaka bir ders vermesi, yeni bir bilgi edindirmek gibi görevi olması gerekmez. Sadece komik olan bir kitap da tercih edilebilir.

• Dünya ölçütlerinde ödül almış çocuk kitapları özellikle tercih edilmelidir. Çünkü bu kitaplar çok ciddi kriterlere bağlı olarak “seçici kurullar” tarafından ödüle layık bulunmuş eserlerdir. Yaş aralıklarına göre kitap seçimindeki kriterler:

0-3 YAŞ :
• Tanıdık nesnelerin olduğu
• Parlak renkli
• Kısa ama ahenkli cümlelerden oluşmuş
• Az kelimeli ve bu kelimelere ait resimleri olan
• Bol resimli
• Ellerinin boyutuna uygun kitaplar

3-5 YAŞ :
• Masallar, bildik hikayeler içeren
• Tanıdık durumların anlatıldığı,hayata dair
• İyi resmedilmiş
• Hayal gücünü harekete geçiren
• Ayrıntılı resimleri olan kitaplar

5-8 YAŞ :
• Güçlü hikayeleri olan
• Karakterleri güçlü
• Sadece iyi-doğru değil,kötü-yanlış karakterleri de içeren
• İçinde yabancı ve bilinmedik kelimeler olmayan
• Gerçek hikayelerden alıntılar içeren
• Yeni bilgiler öğreten
• Detaylı resimleri olan
• İlgi alanına giren konular içeren kitaplar

8-12 YAŞ :
• Çocuğun karakter ve zevkine uygun
• Sadece mesaj kaygısı taşımayan, beyin fırtınası yapabileceği
• Kendisinin seçeceği kitaplar alabiliriz.

Güvenlik Politikamız

İçiniz Rahat olsun ! Alışveriş için yüksek güvenlik standartlarına sahip bir sitedesiniz.

www.kitapkutbu.net olarak, sizlere en güvenli hizmeti sunmayı amaçlamaktayız. Sizin güvenliğiniz bizim için birinci önceliktedir !

Kredi kartı bilgileriniz tamamen güvenli bir şekilde bankalara iletilmekte ve bilgiler asla üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır !

Sitemiz 256 bit SSL sertifikası ile koruma altında olup gelen ve giden tüm veriler bu şekilde şifrelenirler !

Kitapkutbu, Türkiye’nin en büyük hosting firmalarından biri olan WebArısı tarafından barındırılmaktadır. WebArısı 30 bin siteye ev sahipliği yapmakla birlikte sektöründe en güvenli hizmeti sağlayan firmalardan bir tanesidir.

Kredi Kartları Güvenliği Nasıl Sağlanır ?

Sitemizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Bu yüzden sitemizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal bilgilerin doğruluğunun onaylanması ve onaylandığına dair bilginin müşteriye yansıtılması gereklidir , bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşterilerle irtibata geçilmektedir.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler siteden bağımsız olarak SSL protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaşır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi site tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Kredi Kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıkladığınızda şifrelemenin hangi firmaya ait olduğunu belirtir.

Online Alışverişlerde Önemli Güvenlik Unsurları:

Sanılanın aksine, kullanıcıların kredi kartı bilgileri çoğu zaman internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil fiziki ortamlarda çalınmaktadır. Bu nedenle kredi kartınızı günlük hayatta kullanırken dikkatli olun, kredi kartı numaranızı, son kullanma tarihini ve CVC (Güvenlik numarası) numarasını başkalarına vermeyin. Restoran, mağaza gibi fiziki ortamlarda çalınan kredi kartı bilgileriyle alışveriş yapmaya çalışan sahtekarlara karşı önlemler alan e-ticaret siteleri bu sahtekarları yakaladıkları anda kredi kartının gerçek sahibiyle irtibata geçmektedirler, bu gibi durumlarda işbirliği yapın. Ay sonu gelen ekstre bilgilerini dikkatli kontrol edin ve size bir şey ifade etmeyen alışverişler için firmalarla irtibata geçin.

İnternetten alışveriş yaparken bildiğiniz firmaları tercih edin. Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan siteleri tercih edin. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Internet sitesinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edin. Bilmediğiniz bir firmadan alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyid edin.

Sitemiz tüketici haklarını korumayı en öncelikli kuralları arasında tutmaktadır. Bu anlamda, alışverişleriniz sırasında yaşadığınız ürün ve servis kaynaklı her türlü sorun titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Bilişim Suçları

MADDE 245. – (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği